komputery sieć YourComputer

Weryfikacja błędów w Portalu Świadczeniodawcy

Narodowy Funszusz Zdrowia w Katowicach ponownie przypomina o konieczności poprawy błędów za I półrocze w rodzaju

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Rehabilitacja Lecznicza

Termin został przedłużony do 31 stycznia 2011 roku. Komunikat ten oznacza, że sporo Świadczeniodawców jeszcze niedopełniło obowiązku poprawienia błędów. Rozliczenia należy zawrzeć w sprawozdaniach korygujących i wystawić faktury korygujące wyłącznie na minus.

Jeżeli chcą Państwo poprawić wszystkie wadliwe świadczenia w krótkim czasie to zapraszam do kontaktu (505845660).mgr inż. Marcin Stępień
505-845-660
stepien1@gmail.com

Miejsca działania: Kraków Katowice Warszawa Cieszyn Bielsko-Biała Jastrzębie Mikołów Pszczyna Tychy.